Květen 2009

Vítězný(é) motor(y)

20. května 2009 v 23:42 | J Toman |  Poznámky pro výrobu
Mílí přátelé a konstruktéři nových Stirlingových motorů
Rád bych zde trochu popsal dva nejlepší stroje naší soutěže. Mám na mysli z hlediska hlavní kategorie - nejvyšších otáček.
Jak to dělají ti kluci z Masné, že se jim to tak točí ??
Kdo studuje v Masné, tomu je vše jasné - říká jejich reklama.
Pojďme jim tomu trochu přijít na kloub:

Pavel Skořepa - 645 ot/min, fotografii celku bohužel nemám, ale motor má velmi podobný jako
Lukáš Rožníček - 633ot/min.
- Spodní deska je vyříznutá, plamen ohřívá dno plechovky - spodní deska brání ohřevu horní, základové desky.
Chladič je tuhý a mohutný
Píst je mírně zkrácený a odlehčený - se třemi širokými zápichy. Příliš velká styčná plocha sice výborně těsní, ale zato viskozita oleje motorek brzdí.
Mazání - olejem WD ve spreji - má velmi nízkou viskozitu
Mosazné vodítko
Vyvážení


Jak známo, na otáčky má vliv zdvih klikového mechanismu. Ten je u Pavla skořepy vyroben jednoduše, bez nastavitelného poloměru kliky takto:
Poloměr kliky přehaněče: R = 4.8mm
Poloměr kliky pístu R = 10,2 mm


A na závěr ještě pár rad, jak zvýšit otáčky našich motorů:

Z předchozího vzplývá
- zvýšit přestup tepla do motorku - ohřívat přímo dno plechovky při vyříznuté spodní desce se zdá být výhodné.
- zabránit ohřevu horní, chladící desky obtékáním horkého vzduchu kolem plechovky. K tomu je též výhodná spodní deska.
- Dobré chlazení - velký žebrovaný chladič - (ale kde je sehnat - raďte, prosím)

Další tipy pro zvýšení otáček:
- Využít možný zdvih přehaněče tak, aby v dolní i horní úvrati byla minimální mezera mezi přehaněčem a plechovkou / horní deskou. Důvod? - aby se maximum vzduchu ohřívalo a maximum ochlazovalo.
Pozor! - Výška přehaněče nemusí být taková, jak ji určuje šířka plechu v sadě součástek.
- Předcházející bod souvisí s přesností výroby - Při prohlížení uvedených dvou nejrychlejších motorů jsem narazil na veliké vůle v čepech. Tady je rezerva pro zvyšování otáček - při přecházení přes úvratě dochází vlivem setrvačnosti ke "cvakání" a ztrátám.

Máte-li chuť, pusťte se do úprav vašich motorů.
A ještě jedna výzva: První místo za vylepšení, inovaci získal Rossův mechanismus. Ten však neběhal příliš rychle. Kromě velké hmotnosti setrvačníku bylo pravděpodobně příčinou i to, ža zdvihy obou pístů byly stejné. (trojúhelník vahadla byl rovnoramenný).
Zkušenost tří let soutěže (ale i výpočty - zkuste stavovou rovnici) ukazují, že stejné zdvihy rozhodně vhodné nejsou. Trojúhelník vahadla však být rovnoramenný nemusí!
Toť výzva. Třeba na prázdniny.

A ještě na závěr krátké video druhého kola soutěže - tak, jak jej zachytil Ing. Petr Hellebrand z SPŠ Prosek. Díky.

http://www.youtube.com/user/jiritom

http://www.youtube.com/watch?v=Mo1VzmLqFRg

Hezké dny přeje
Jiří Toman

Průběh druhého kola

2. května 2009 v 0:16 | Jiří Toman
Milí soutěžící a příznivci našeho Stirlingového zápolení
Dovolte, abych na úvod řekl jednu myšlenku, která by se hodila na závěr popisu celého třetího ročníku: Na jedné straně tu vznikají skvělé sofistikované stroje, u nichž jen málo součástí zústává původních, skvěle vypadají, spolehlivě běží a v marathonu by určitě vítězili. Jejich majitelé a tvůrci si na nich řádně mákli. Přesto však v hlavní kategorii otáček nevítězí.
Nejrychlejší jsou jednoduché motory s drobnými vtipnými úpravami, s většinou původních součástek. Na vítěze a jeho detaily se podíváme podrobněji.
A rovnou říkám, že obojí přístup je dobrý a správný, skutečné vítězství je uskutečněná myšlenka a tu si nejlépe ocení každý sám pro sebe.

A teď už k vlastnímu průběhu:
Na startu se nás sešlo o deset méně, než bylo přihlášených. Nejčastější důvod - "zapomněl" - i když
v tom spíše znělo "nedodělal". O to více si važme těch, kteří dodělali a jejichž práce (a tváře) uvidíme.
Atmosféra soutěže byla skvělá. Motory chystající se ke startu skvěle doplňovaly další Stirlingy ať už v chodu, nebo jen svým zjevem. Ale pohleďte sami a zároveň poslyšte kousek výkladu pana Ing. Milnera z Technického muzea, který představuje svůj motorek vyrobený z týchž součástek, jako naše soutěžní motory, ovšem s neobyklým alternátorkem s permanentními magnety vsazenými do setrvačníku vyrobeného z gramofonové desky:

http://www.youtube.com/watch?v=qkR9QdpDSzY

K vidění tedy byly:
Roztomilý mosazný stirling s uspořádaním prac. válce a přehaněče pod 90° - na jednom klik. čepu. Motorek je hnán lihovým plamínkem a sám pohání řemínkem alternátorek.
Dále malinký Stirling posazený na sklenici teplé vody - s překvapivou výdrží chodu.
Velký, černý Stirling - stojící a později druhý - rotující - oba originály z konce 19. stol. vypůjčené z Technického muzea. A potom ještě ležatý Stirling - funkční replika originálu

Vlastní soutěž probíhala v klidu svým tempem - ve tříminutových intervalech. Druhý rozběh následoval ihned po prvním a z tabulky výsledků je zřejmé, že otáčky v obou rozbězích se příliš nelišily a tudíž, že výsledky nejsou náhodné, ale dílem solidní práce. Jejich přehled je zde:
Věnujte pozornost start. č. 7 - motor vítěze v otáčkách PAVLA SKOŘEPY
Bohužel, Pavlův motor je jediný, který fotograf nezachytil a tak z něj v závěru uvidíte jenom detail. (Pavle, pošli, prosím snímek na jiritom@seznam.cz )

http://www.youtube.com/watch?v=ddjO9HYSAdc

Před tabulkou s výsledky je dobré shlédnout i tváře soutěžících a zachytit v nich atmosféru soutěže:
http://www.youtube.com/watch?v=N-_i2mCFWjk


Po druhém rozběhu následovala pauza - pro soutěžící zřejmě značně dlouhá, pro nás, hodnotící design a technické vylepšení a píšící diplomy (pan Milner, pan Haken - Masná, pan Řehoř - Žďár, pan Hellebrand - Prosek a kolega - učitel z Hradce) velice krátká, pro posouzení detailů, často dost skrytých. Motory vítězů v obou sice už znáte, zde jsou ještě jednou:

Vítěz kategorie DESIGN - David KOLÁŘ ze ŽĎáru nad Sázavou
David postavil i motor č. 5 a v jeho pracech je i dost technických inovací.


Vítěz v kategorii TECHNICKÉ VYLEPŠENÍ je Jakub TLUSTÝ s naším známým Rossovým mechanismem, aneb tříboďákem, jak jej někdo nazývá.
Cenu dostal za radikální změnu mechanismu, jehož detail sledujete:


A nyní konečně přehled výsledků 3. ročníku naší soutěže:

st. č... jméno ..................škola.............. ot/min.......... pořadí.. design..... tech. vylepšení

1........ Tomáš Benda....... SPŠ HK................. 90............. 11
2 ........Petr Šrůt ..............SPŠ HK ...................0
3 ........Jakub Tlustý......... SPŠ HK ...............182..............10..............3............... 1
4 ........Liška - Jílek........... SPŠ Prosek ........265............... 9
5 ........David Kolář........... SPŠ Žďár n.S......482 ...............5
6 ........David Kolář............SPŠ Žďár n.S......121..............12..............1...............2
7.........Pavel Skořepa...... SPŠ Masná......... 645................1
8 ........Lukáš Rožníček .....SPŠ Masná .........633............... 2
9..........?........Čihák...........SPŠ Masná............0
10.......Martin Dolejš..........SPŠ Masná.........486................4..............2
11.......Libor Tomíček.........SPŠ Masná..........557...............3
12.......Matyáš Knor...........SPŠ Betlémská....397...............7...............................3
13.......Martin Vocásek.......SPŠ Betlémská....465...............6
14.......Michal Baldrych.......SPŠ Prosek..............0
15.......Šenfeld-Zákoutský..SPŠ Betlémská....386...............8

Další čtyři motory z Betlémské na soutěž nedorazily, jeden z nich se zajímavým nápadem, ale o tom až v závěru.
V každém případě všem zúčastněným znovu blahopřeji a přeju stejné úspěchy v další technické tvořivosti.

V příštím příspěvku bych si dovolil udělat malý rozbor úspěchů klukú z Masné. Myslím, že je se z čeho se poučit. Kdyby se mi ozvali Pavel Skořepa a téměř stejně úspěšný Lukáš Rožníček, bylo by to ku prospěchu příštích soutěžících. Fotografie všech strojů a detailů budou zanedlouho v galerii.

Pěkné jarní dny přeje
JT


.